Chích sách thanh toán

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Công ty TNHH Dược Phẩm Liên Hợp áp dụng các hình thức nhận thanh toán như sau :

1. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản công ty:

  • Chủ tài khoản : CÔNG TY TNHH Dược Phẩm Liên Hợp
  • Số tài khoản:     002 107 859 999
  • Tại ngân hàng:  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD Nam Sài Gòn, TPHCM
  • Phí ngân hàng: Khách hàng tự thanh toán

2. Thanh toán COD (giao hàng thu tiền) cho đơn vị giao hàng:

  • Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng tại văn phòng công ty TNHH Dược Phẩm Liên Hợp.
  • Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng tại nhà cho công ty dịch vụ giao nhận hàng hóa (COD)
error: Content is protected !!