CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang web https://hemopropin.vn/ được vận hành bởi Công ty TNHH Dược Phẩm Liên Hợp. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

I. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Thông tin được ghi nhận với tất cả khách hàng mua sản phẩm tại https://hemopropin.vn/ trên toàn quốc nhằm mục đích:

2. Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ theo pháp luật Việt Nam. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:

II. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của khách hàng sẽ được giữ đúng trong thời hạn pháp luật quy định hoặc chỉ sử dụng cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

III. Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Công ty TNHH Dược Phẩm Liên Hợp luôn đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu giữ an toàn. Ngoại trừ các trường hợp về việc sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng ra ngoài vì mục đích thương mại. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

IV. Thay đổi chính sách bảo mật

Công ty TNHH Dược Phẩm Liên Hợp có quyền thay đổi và chỉnh sửa chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ cập nhật những thay đổi trên website https://hemopropin.vn/.

Nếu khách hàng có khiếu nại hay đóng góp về chính sách của Công ty TNHH Dược Phẩm Liên Hợp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hai hình thức sau:

Hotline: 0902 809 707 – 0961 376 307
Email: cskh.assopharma@gmail.com

error: Content is protected !!